KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Taimien sulatus / varastointi välivarastossa

Varaston tulee olla varjoisa ja suojaisa paikka!

Poista kuormalavojen ympäriltä pakkauskelmu. Asettele taimipakkaukset niin, että ilma kiertää laatikoiden välissä. Avaa laatikoiden tuuletusaukot / kädensija-aukot.

Varastointi uudistusalalla

Varastointipaikan tulee olla varjoisa ja hallalta suojaisa, jossa on vettä saatavilla!

Asettele taimilaatikot siten, että ilma kiertää laatikoiden välissä. Avaa taimilaatikoiden kannet, jotta taimet saavat valoa. Tarkasta taimien kosteus, kastele tarvittaessa.

Varastointi- ja sulatusaika

Tavoite on, että pakkasvarastoidut taimet istutetaan ennen niiden kasvuun lähtöä, jolloin taimet ovat vielä lepotilassa!

Pakkasvarastoitujen taimien sulaminen kestää muutamasta päivästä viikkoon ilman lämpötilasta riippuen. Taimipakkauksien sisimpien paakkujen sulaminen kestää reunassa olevia paakkuja kauemmin. Pakkasvarastoidut taimet tulee istuttaa 3 viikon kuluessa taimien pakkasvarastoinnin päättymisestä.

Ennen istutusta

Jäässä olevia tai kuivia taimia ei saa istuttaa!

Varmista, että paakut ovat sulaneet. Kastele taimet ennen istutusta. Juuripaakusta tulee kevyesti puristettaessa tippua vettä.